Theses 

Zdravotní gramotnost žáků na základních školách – Lucie ZASTOUPILOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání a výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání

Lucie ZASTOUPILOVÁ

Bakalářská práce

Zdravotní gramotnost žáků na základních školách

The Health Literacy of Pupils at Primary schools

Anotace: Bakalářská práce se zabývá problematikou zdravotní gramotnosti žáků 6.-9. tříd na Základní škole v Brandýse nad Orlicí. Obsahem teoretické části práce byly kapitoly týkající se zdraví, determinantů zdraví, modelů zdraví, zdravotní gramotnosti, jejím modelům, dále zpracovává vliv školy, rodiny, výchovy a médií na zdraví žáků. Praktická část byla zpracována metodou dotazníkového šetření. Cílem práce bylo zjistit úroveň teoretických znalostí chlapců a dívek v problematice zdravotní gramotnosti, zdraví a životního stylu.

Abstract: This bachelor thesis focuses on the health literacy of 6th to 9th grade pupils at the Elementary School of J. A. Komenský in Brandýs nad Orlicí. The theoretical parts of the thesis contain chapters on health issues, health determinants, health models, health literacy and its models and the influence of school, family, education and media on the health of pupils. The practical part was performed by means of questionnaires. The goal of this thesis was to find out the theoretical knowledge level of boys and girls in the area of health literacy, health and life-style.

Klíčová slova: Zdraví, životní styl, zdravotní gramotnost, škola, žáci.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2014
  • Zveřejnit od: 24. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PaedDr. Mgr. Marie Chrásková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 24.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 24. 4. 2014 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

ZASTOUPILOVÁ, Lucie. Zdravotní gramotnost žáků na základních školách. Olomouc, 2014. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 2. 2019 23:52, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz