Veronika Nováková

Bakalářská práce

Domovní čistírny odpadních vod

Domestic wastewater treatment plant
Anotace:
Tato práce se zabývá problematikou mechanicko-biologických čistíren odpadních vod pocházejících z malých zdrojů znečištění, jako jsou rodinné domy, rekreační objekty apod. Teoretická část je věnována legislativnímu rámci těchto vodních děl a moderním technologiím, jež jsou dostupné na našem trhu. Praktická část této práce zahrnuje testování účinnosti modelu domovní čistírny odpadních vod umístěné na …více
Abstract:
This work deals with problematic of the mechanical-biological waste water treatment plant from small sources of pollution, such as family houses, recreational objects etc. The theoretical part is devoted to the legislative framework of this water works and modern technologies, which are available on the domestic market. The practical part of this work includes testing the effectiveness of the model …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 9. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 8. 2017
  • Vedoucí: Ing. Libor Dušek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Nováková, Veronika. Domovní čistírny odpadních vod. Pardubice, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická