Bc. Michaela MILEROVÁ

Diplomová práce

Postupy vysokoškolských studentů při učení se ze studijních zdrojů při přípravě na výuku

University students procedures applied when learning from study resources
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na problematiku postupů vysokoškolských studentů při přípravě na výuku. Cílem práce je zmapovat jaké postupy využívají vysokoškolští studenti při přípravě na výuku ve snaze objasnit aspekty, ovlivňující samotný postoj. Jednu z hlavních částí práce tvoří teoretická východiska, která objasňují hlavní determinanty a celkovou problematiku výzkumné studie. Výzkumné šetření je …více
Abstract:
The diploma thesis focuses on the issue of procedures of university students in preparation for schooling. The aim of the work is to map what procedures university students use in preparation for schooling in an effort to clarify aspects, to influence the overall attitude. One of the main parts of the work is the theoretical basis, which clarifies the main determinants and other issues of research …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 4. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Zuzana Sikorová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MILEROVÁ, Michaela. Postupy vysokoškolských studentů při učení se ze studijních zdrojů při přípravě na výuku. Ostrava, 2021. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta