Bc. Dominika Gáboríková

Diplomová práce

IFRS verzus slovenské účtovníctvo: dlhodobý majetok

IFRS versus Slovak Accounting: fixed assets
Abstract:
This thesis deals with fixed assets from the perspective of Slovak legislation and International Financial Reporting Standards IFRS. Work is logically divided into three chapters, contains 38 tables, 7 figures and graphs 3. The aim of this thesis is to present the results of a comparison of the principles and practice of valuation, accounting and reporting of property under the laws of the Slovak Republic …více
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá dlhodobým majetkom z pohľadu slovenskej právnej úpravy a Medzinárodných štandardov pre finančné vykazovanie IFRS. Práca je logicky členené do troch kapitol, obsahuje 38 tabuliek, 7 obrázkov a 3 grafy. Cieľom diplomovej práce je prezentovať výsledky porovnania princípov a postupov oceňovania, účtovania a vykazovania dlhodobého majetku podľa právnej úpravy SR a úpravy IFRS …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 7. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 9. 2013
  • Vedoucí: Ing. Jana Stašová, PhD.
  • Oponent: doc. PhDr. Miroslav Škoda, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance