Anna Marešová

Bachelor's thesis

Psychologické problémy pracovní adaptace aplikační metody

Psychological problems of adaptations - aplications methods
Abstract:
Bakalářská práce je psána na téma „Psychologické problémy pracovní adaptace -aplikační metody“. V první části práce autorka popisuje v obecné rovině vnější i vnitřní faktory ovlivňující proces adaptace. V části nazvané informace o použitých datech - praktická část se autorka zaměřila na popis konkrétní firmy Získané informace spolu z výsledky dotazníkového šetření autorka zhodnotila a pro danou situaci …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with the subject of the „Psychological problems of work adaptation – application methods“. In the first section the author describes,psych on the general level the external and the internal factors that have bearings on the factors influencing the process of adaptation. In the second section – informations about the data used – practical part – the autor focuses on the description …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 1. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 2. 2019
  • Supervisor: Mgr. Zoja Kalivodová, CSc.
  • Reader: Mgr. Alena Pazlarová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS