Bc. Petr Podhorný

Master's thesis

Online marketingová komunikace ve vybrané firmě

Online marketing communication in elected company
Abstract:
Diplomová práce se zabývá online marketingovou komunikací ve vybrané firmě. Cílem práce je zhodnocení online marketingové komunikace firmy a navržení postupů pro její zlepšení. Analýza současného nastavení marketingové komunikace se zaměřuje především na trend návštěvnosti e-shopu a sledovanost firmy na sociálních sítích. Dále jsou zkoumány dopady na online marketingovou komunikaci při správném řízení …more
Abstract:
The thesis focuses on marketing communication in a particular company. Its aim is the evaluation of the online marketing communication in a company and the suggestion of improving procedures. The analysis of the current setting in marketing communication mostly deals with the amount of e-shop visitors and the number of followers on social networks. Next, it explores the impact on online marketing communication …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 5. 2021

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2021
  • Supervisor: Ing. Radka Bauerová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Silesian University in Opava

School of Business Administration in Karvina

Master programme / field:
Economics and Management / Business Economics and Management