Miralem Mehic

Disertační práce

Using Quantum Key Distribution for Securing Real-Time Applications

Using Quantum Key Distribution for Securing Real-Time Applications
Anotace:
Quantum Key Distribution (QKD), based on the laws of physics rather than the computational complexity of mathematical problems, provides a secure way of establishing symmetrical binary keys between two geographically distant users. The keys are secure from eavesdropping during transmission and QKD ensures that any third party’s knowledge of the key is reduced to a minimum. In recent years, a noticeable …více
Abstract:
Quantum Key Distribution (QKD), based on the laws of physics rather than the computational complexity of mathematical problems, provides a secure way of establishing symmetrical binary keys between two geographically distant users. The keys are secure from eavesdropping during transmission and QKD ensures that any third party’s knowledge of the key is reduced to a minimum. In recent years, a noticeable …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2017
  • Vedoucí: Miroslav Vozňák
  • Oponent: Saša Mrdović, Jan Jeřábek, Stefan Rass

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Doktorský studijní program / obor:
Informatika, komunikační technologie a aplikovaná matematika / Komunikační technologie