Denisa ADAMOVÁ

Bakalářská práce

Nestátní neziskové organizace a jejich pomoc obci České Budějovice při řešení krizových situací

NGOs and their assistance to municipality of České Budějovice in crisis situations.
Anotace:
Špatné neočekávané situace, při kterých člověk potřebuje pomoc, se dějí už od nepaměti. Jde o situace, které člověk sám svými možnostmi nedokáže překonat.Z tohoto důvodu jsou tu mimo jiné i nestátní neziskové organizace. Nestátní neziskové organizace se účastní během mimořádných událostí, krizových situacích a pomáhají všem, kteří byli nějak zasaženi těmito událostmi. Jde o organizace, které nejsou …více
Anotace:
i Hasičským záchranným sborem Jihočeského kraje a Oblastním spolek Českého červeného kříže České Budějovice.Z dohod je zjištěno jaké síly, prostředky a činnosti může např. Oblastní spolek Českého červeného kříže České Budějovice poskytnout.Z poskytnutých dohod a pokladů je zjištěno, že poskytovaná pomoc nestátních neziskových organizací je na dobré úrovni. Přispívá k tomu významnou měrou Panel nestátních …více
Abstract:
Bad unexpected situations in which a person needs help, they always happen. It is about situations which person cannot overcome with their capabilities. For this reason, there are, among other NGOs. NGOs are involved during emergencies, crisis situations and help all those, who were somehow affected by these events.These are organizations that are not established by the state. In the South Bohemia …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2016
Zveřejnit od: 3. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Ing. Aleš Kudlák, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ADAMOVÁ, Denisa. Nestátní neziskové organizace a jejich pomoc obci České Budějovice při řešení krizových situací. Č. Budějovice, 2016. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 3.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 3. 5. 2016 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses g6pg3r g6pg3r/2
3. 5. 2016
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
3. 5. 2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.