Mgr. Tereza Louková, Ph.D.

Disertační práce

Vliv vybraných psychomotorických aktivit na pozornost dětí mladšího školního věku

Influence of Psychomotor Activities on the Attention of Younger School-aged Children
Anotace:
Dizertační práce se zabývá vlivem intervenčního programu, který zahrnuje vybrané psychomotorické aktivity, na pozornost dětí mladšího školního věku. Cílem práce je přispět k hlubšímu poznání dané problematiky a ověřit vliv intervenčního programu na pozornost dětí mladšího školního věku a dětí se syndromem ADHD/ADD. Naše práce obsahuje dvě části. Hlavní kvantitativní část představuje experiment, kde …více
Abstract:
This work deals with the influence of the intervention program, which includes the psychomotor activities to the attention of the younger school-age children. The aim of the work is to contribute to deeper understanding of the issues and validate the impact of an intervention program to the attention of the younger school-age children and children with the syndrome ADHD/ADD. Our work consists of two …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 11. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 1. 2013
  • Vedoucí: doc. PaedDr. Marie Blahutková, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Hana Válková, CSc., doc. PhDr. Běla Hátlová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií