Theses 

Výnos, riziko a likvidita investičních instrumentů na kapitálových trzích – Bc. Kamila Matuszová

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Bc. Kamila Matuszová

Master's thesis

Výnos, riziko a likvidita investičních instrumentů na kapitálových trzích

Interest, Risk and Liquidity of Investic Instruments on Capital Markets

Abstract: Předmětem diplomové práce je rozbor kapitálových trhů a investičních instrumentů převážně z hlediska výnosu, rizika a likvidity. Práce obsahuje teoretický vstup do problematiky identifikace rizik, deskripce obchodních míst, popis otevřeným podílovým fondům a regulační role ČNB. Zejména je zde detailnější popis a porovnání podílových fondů mezi sebou, hledání výhod a nevýhod pro „malého investora“.

Abstract: The Main goal of theisis is analysis capital markets and investic instruments mainly in light of interest, risk and Liquidity. The Theises contains the summary of basic concepts regarding identification risk, description business places, account of open proportion funds and regulation roll of ČNB. Especially is here detailed description and comparison proportion funds with each other, search for advantages and disadvantages for „small investor“.

Keywords: Rizika, podílové fondy, kolektivní investování, kapitálový trh, ČNB

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 6. 2011
  • Supervisor: Ing. Leopold Tanner, MSc.
  • Reader: Ing. Přemysl Rohlíček

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS


Go to top | Current date and time: 22/7/2019 20:31, Week 30 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz