Theses 

Výnos, riziko a likvidita investičních instrumentů na kapitálových trzích – Bc. Kamila Matuszová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Kamila Matuszová

Diplomová práce

Výnos, riziko a likvidita investičních instrumentů na kapitálových trzích

Interest, Risk and Liquidity of Investic Instruments on Capital Markets

Anotace: Předmětem diplomové práce je rozbor kapitálových trhů a investičních instrumentů převážně z hlediska výnosu, rizika a likvidity. Práce obsahuje teoretický vstup do problematiky identifikace rizik, deskripce obchodních míst, popis otevřeným podílovým fondům a regulační role ČNB. Zejména je zde detailnější popis a porovnání podílových fondů mezi sebou, hledání výhod a nevýhod pro „malého investora“.

Abstract: The Main goal of theisis is analysis capital markets and investic instruments mainly in light of interest, risk and Liquidity. The Theises contains the summary of basic concepts regarding identification risk, description business places, account of open proportion funds and regulation roll of ČNB. Especially is here detailed description and comparison proportion funds with each other, search for advantages and disadvantages for „small investor“.

Klíčová slova: Rizika, podílové fondy, kolektivní investování, kapitálový trh, ČNB

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Leopold Tanner, MSc.
  • Oponent: Ing. Přemysl Rohlíček

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 6. 2019 15:05, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz