Thanh Chau

Diplomová práce

Integrace frameworku See-think-do-care do nastavení procesů inteligentního frančízového podniku

Integration of the See-think-do-care Framework to Adjust Processes in an Intelligent Franchise Enterprise
Anotace:
Diplomová práce se zabývá analýzou systémových procesů gastronomického provozu a jejich aplikací pro inteligentní podnik. První část práce má teoretický charakter a představuje úvod do problematiky inteligentního podniku a souvisejícího marketingového konceptu See-T think-do-care. Další část práce je prakticky zaměřena a jsou v ní vyhodnoceny podnikové procesy jak v grafické, tak číselné formě. V poslední …více
Abstract:
This Master thesis focuses on system processes analysis of a gastronomic company and the application in the context of an intelligent enterprise. The first part of the thesis is theoretical and introduces the topic of intelligent enterprise and related marketing concept See-think-do-care. The next part of the thesis is rather practical and evaluates system operations in both graphical and numerical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2020
  • Vedoucí: Vojtěch Klézl
  • Oponent: Štěpánka Staňková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava