Bc. Alina Jarmolenková

Bakalářská práce

Právo na spravedlivý proces

A Right to a Fair Trial
Anotace:
Cílem této práce je vyzdvihnout nezbytné složky pojetí práva na spravedlivý proces. A porovnat, jak tyto složky jsou ve skutečnosti naplňovány v členských zemích EU a jednotlivých zemích, jenž projevují úsilí v budoucnu do EU vstoupit. Tato práce shrnuje, jak je spravedlivý proces zakotven v psaných zákonech v jednotlivých státech. Jako výsledek pozorování by měno být patrné, zda v zemích dochází k …více
Abstract:
The aim of this work is to underline the most necessary attributes of the understanding of a right to the fair trial. And to compare how these attributes are fulfilled in reality in states of EU as well as in the non-EU countries, which has shown the attempts to join the union. Moreover, this work shows how the right to a fair trial is enshrined in the written law in different states. As a result of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2019
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Jiří Novotný
  • Oponent: JUDr. Martin Havel

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Bezpečnostně právní studia / Bezpečnostně právní studia