Bc. Jan Skácel

Diplomová práce

Detekce kontaktních informací v textových dokumentech s využitím umělé inteligence

The Detection of Contact Information in Text Documents Using Artificial Intelligence
Anotace:
Cílem této diplomové práce je navrhnout a implementovat knihovnu v jazyce Python umožňující sběr kontaktních informací z textových dokumentů s využitím umělé inteligence. Vstupní dataset pro klasifikátory byl získán zejména z firemních kontaktních webových stránek. Demonstrátor je implementován v jazyce Python 2.7 a webovém rámci Django.
Abstract:
Aim of this diploma thesis is to design and implement library in Python language providing tools for acquiring contact information from text documents with use of artificial intelligence. Input dataset for classifiers was acquired mainly from company contact web pages. Demonstrator is implemented in Python 2.7 and web framework Django.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2016
Zveřejnit od: 20. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Zuzana Komínková Oplatková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Skácel, Jan. Detekce kontaktních informací v textových dokumentech s využitím umělé inteligence. Zlín, 2016. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 20.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 20. 5. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Informační technologie