Bc. Jan Fojtík

Diplomová práce

Z historie základního školství ve Valašských Kloboukách

From the History of Primary Education in Valašské Klobouky
Anotace:
Fojtík, Jan: Z historie základního školství ve Valašských Kloboukách, diplomová práce. Brno, MU 2012, s. 73. Obsahem diplomové práce je zachycení historie základního školství ve Valašských Kloboukách v letech 1898 – 1948. Hlavní důraz je kladen na každodenní život školy a významné události, které pro ni byly charakteristické.
Abstract:
Fojtík, Jan: From the History of Primary Education in Valašské Klobouky,diploma thesis. Brno, Masaryk University 2012, s. 73. This diploma thesis is focused on investigation of the history of basic school Valašské Klobouky in years 1898 – 1948. The main emphasis is put on daily life of school and important events, which were characteristic for this institution.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Jiří Mihola, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta