Bc. Marcel Brož

Bakalářská práce

Aplikace na sledování odpracovaného času pro mobilní platformu Android

Time worked tracking application for Android mobile platform
Anotace:
Má bakalářská práce popisuje vývoj mobilní aplikace od analýzy požadavků přes návrh architektury a uživatelského rozhraní až po vlastní implementaci. Zahrnuje vysvětlení pojmů a postupů používaných při programování pro mobilní platformu Android. Obsahuje ale také teoretický základ všech zmíněných fází vývoje. Její druhá část v podobě mobilní aplikace WorkWatch Client pak teorii přenáší do praxe. Práce …více
Abstract:
My bachelor thesis describes development of mobile application from analysis of requirements, through design of architecture and user interface, to implementation. It covers explanation of terms and process used for Android mobile programming. It also contains theoretical basics of all mentioned phases of development. It is aimd mainly to beginners in Android mobile programming and to those, who are …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. PhDr. Josef Prokeš, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Zuzana Nevěřilová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky