Bc. Daniela NOVOTNÁ

Diplomová práce

Humanizace života osob na úrovni střední a těžké mentální retardace

Humanization of life of people at moderate and severe mental retardation
Anotace:
Předkládaná diplomová práce se zabývá humanizací života osob na úrovni střední a těžké mentální retardace. Skládá se z části teoretické a praktické. Teoretická část obsahuje tři kapitoly, které se zabývají stručným přehledem o problematice mentální retardace a symptomy humanizace v životě cílové skupiny této práce. Praktická část vyhodnocuje kvalitativní výzkumné šetření, ve kterém jsou použity metody …více
Abstract:
The presented thesis is dealing with the issues of humanization of live of people at moderate and severe mental retardation. The thesis contains both theoretical and practical aspects of the topic. The theoretical part contains three chapters dealing with a brief overview of an issue of mental retardation and symptoms of humanization in the life of the target group of this thesis. The practical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 4. 2014
Zveřejnit od: 4. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. PhDr. Jaroslav Kysučan, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NOVOTNÁ, Daniela. Humanizace života osob na úrovni střední a těžké mentální retardace. Ostrava, 2014. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 4.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 4. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta