Bc. Daniela NOVOTNÁ

Master's thesis

Humanizace života osob na úrovni střední a těžké mentální retardace

Humanization of life of people at moderate and severe mental retardation
Abstract:
Předkládaná diplomová práce se zabývá humanizací života osob na úrovni střední a těžké mentální retardace. Skládá se z části teoretické a praktické. Teoretická část obsahuje tři kapitoly, které se zabývají stručným přehledem o problematice mentální retardace a symptomy humanizace v životě cílové skupiny této práce. Praktická část vyhodnocuje kvalitativní výzkumné šetření, ve kterém jsou použity metody …more
Abstract:
The presented thesis is dealing with the issues of humanization of live of people at moderate and severe mental retardation. The thesis contains both theoretical and practical aspects of the topic. The theoretical part contains three chapters dealing with a brief overview of an issue of mental retardation and symptoms of humanization in the life of the target group of this thesis. The practical part …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 4. 2014
Accessible from:: 4. 4. 2014

Thesis defence

  • Supervisor: Doc. PhDr. Jaroslav Kysučan, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

NOVOTNÁ, Daniela. Humanizace života osob na úrovni střední a těžké mentální retardace. Ostrava, 2014. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 4.4.2014

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 4. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta