Bc. Veronika Michnová

Bachelor's thesis

Pojetí smrti v antickém mýtu

The concept of death in ancient mythos
Abstract:
Bakalářská práce Pojetí smrti v antickém mýtu se zabývá citlivým tématem smrti a pohledem antického člověka na ni. Pokouší se objasnit chápání smrti obyvatel antického Řecka a Říma. Cílem této práce je předložit koncept smrti skrze ukázky z antické mýtické literatury a poukázat tak na vnímání smrti antického člověka.
Abstract:
This bachelor thesis deals with The concept of death in ancient mythos. It deals with the sensitive topic of death. It reflects the opinion of the ancient human to it. Thesis attempts to clarify how the inhabitants of ancient Greece and Rome understood of death. The aim of this thesis is to present the concept of death through examples of ancient mythic literature and show how ancient man felt death …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 5. 2017
  • Supervisor: PhDr. Erika Vonková
  • Reader: Mgr. Slavomír Lesňák, PhD.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta