Ing. Gabriela Stará, Ph.D.

Disertační práce

Působení vybraných pohybových aktivit na změnu psychosociálního vztahu seniorů

Effect of selected physical activities on the change in psychosocial status of elderly.
Anotace:
Práce se zabývá zkoumáním jedné z oblastí kvality života – životní spokojeností. Výzkum byl prováděn u seniorů, u kterých byla pravidelně stimulována pohybová aktivita. Životní spokojenost byla zkoumána pomocí Dotazníku životní spokojenosti publikovaného Fahrenbergem, et al.(2001). Dále jsme ke sběru dat využili vlastní anketu. Text shrnuje názory účastníků intervenčního pohybového programu pro seniory …více
Abstract:
My Thesis deals with the research into one of the areas of the life quality – the life satisfaction. This text was done with retired seniors who were regularly stimulated for moving or physical activities. The life satisfaction was answered with an aid of the life satisfaction questionnaire published by Fahrenberg et al. (2001). Further we used our own poll. This Thesis aims to sum up a responses by …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 6. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 7. 2011
  • Vedoucí: doc. PaedDr. Jitka Kopřivová, CSc.
  • Oponent: doc. PaedDr. Marie Blahutková, Ph.D., doc. PhDr. Viléma Novotná

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií