Bc. Adam Brestovský

Bakalářská práce

Prezidentské voľby 2014 na Slovensku: analýza územného rozmiestnenia podpory kandidátov

Presidential elections 2014 in Slovakia: the analysis of the territorial arrangement of the candidate`s support
Abstract:
The topic of this thesis was to analyze the territorial arrangement of the candidate`s support in the presidential elections 2014 in Slovakia. Firstly, it was presented constitutional position of the president within the Slovak political system, also with the description of the main presidential competences and their practical usage by particular presidents since the formation of independent Slovak …více
Abstract:
Témou tejto bakalárskej práce je analýza územného rozmiestnenia podpory kandidátov v prezidentských voľbách 2014 na Slovensku. Najskôr bolo predstavené ústavné postavenie prezidenta v rámci slovenského politického systému, spolu s popisom hlavných prezidentských kompetencií a ich praktického využívania jednotlivými prezidentmi od vzniku samostatnej Slovenskej republiky. Následne bol v práci priblížený …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Peter Spáč, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petr Gongala

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií