Bc. Tereza Sichová

Diplomová práce

Uplatnění age managementu v konkrétní organizaci

Using of age management in concrete firm
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá konceptem age managementu, tedy řízením lidských zdrojů s ohledem na věk pracovníků. Stárnutí evropské populace a prodlužování délky života s sebou přináší radikální změny ve struktuře společnosti. Tyto demografické výzvy pro organizace znamenají vyšší počet starších zaměstnanců a současně věkovou diverzitu na pracovišti. V této práci se v kvalitativním výzkumu věnuji …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the concept of age management, management of human resources with respect to the age of workers. The aging of the European population and the prolongation of life lead to radical changes in the structure of society. These demographic challenges for organizations mean higher numbers of older employees and, at the same time, age diversity in the workplace. In this work …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Ondřej Hora, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mirka Nečasová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií