Tatiana Lialina

Bakalářská práce

Poruchy příjmu potravy se zaměřením na mentální anorexii a mentální bulimii

Eating Disorders Focused on Anorexia Nervosa and Bulimia Nervosa
Anotace:
LIALINA, Tatiana. Poruchy přijmu potravy se zaměřením na mentální anorexii a mentální bulimii. Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. Stupeň klasifikace: Bakalář (Bc.). Vedoucí práce: doc. MUDr. Lidmila Hamplová, PhD. Praha 2020. 48 s. Poruchy příjmu potravy jsou neodmyslitelným atributem civilizací, které pobořily problémy spojené s hladem. Tím pádem jídlo ztrácí svůj funkční účel a začíná plnit složitou …více
Abstract:
LIALINA, Tatiana. Eating Disorders Focused on Anorexia Nervosa and Bulimia Nervosa. Medical College. Degree: Bachelor (Bc.). Supervisor: doc. MUDr. Lidmila Hamplová, PhD. Prague 2020. 48 s. Eating disorders are an inherent attribute of civilizations that have eroded hunger problems. Thus, food loses its functional purpose and begins to fulfill a complex psychological and social role, as in psychogenic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2020
  • Vedoucí: doc. MUDr. Lidmila Hamplová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola zdravotnická

Vysoká škola zdravotnická

Bakalářský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Všeobecná sestra