Monika Kostihová

Diplomová práce

Globální problémy životního prostředí a měkkýši (Mollusca) v dietě člověka ve středoevropském prostoru

Global environmental problems and the role of the molluscs in diet in the Central European region
Anotace:
Předložená diplomová práce se zabývá globálními problémy životního prostředí a měkkýši (Mollusca) v dietě člověka ve středoevropském prostoru. Hlavním cílem je seznámit se s globálními problémy vedoucí k chronické podvýživě až hladomoru, příčinami hladovění jako je změna klimatu, vyčerpání přírodních zdrojů, degradace půdy. Cílem je přiblížit charakteristiku a význam slova „potraviny nového typu“, …více
Abstract:
This Thesis deals with global environmental problems and the role of the Molluscs in a human diet in the Central European region. The main aims of the Thesis are familiarizes environmetal problems leading to the chronical malnutrition, famine and reasons of the starvation. The causes reasons for example are climate changes, using natural sources up, degradation the soil. The Thesis have mainly focused …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2013
  • Vedoucí: Jiří Kupka
  • Oponent: Radmila Pešatová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství