Bc. Jan Kleiner

Diplomová práce

Kybernetická bezpečnost koncových uživatelů v ČR a jejich ochota se zabezpečit

Cybersecurity of Czech Endpoint Users and Their Willingness to Secure Themselves
Anotace:
Kyberbezpečnost koncových uživatelů hraje významnou roli nejen na úrovni jedince, ale i státu. Jejím pochopením se otevírají dveře pro implementaci postupů k efektivnějšímu zabezpečení. K tomu slouží kyberbezpečnostní behaviorální výzkum, kde však dosud chybělo srovnání s fyzickým světem. Tato práce tedy unikátní metodologií srovnává ochotu jedinců zabezpečit se proti kybernetickým a fyzickým hrozbám …více
Abstract:
A cybersecurity of endpoint users plays a significant role on both the individual and state levels. Its understanding can lead to an implementation of more effective approaches towards security. That is the aim of the cybersecurity behavioural research which, until now, has lacked a comparison between the cyber and the physical world. This thesis compares the willingness of users to secure themselves …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 1. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Jakub Drmola, Ph.D.
  • Oponent: doc. Marek Rybář, M.A.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií