Klára Horníková

Bachelor's thesis

Analýza pentoxifylinu a verapamil hydrochloridu v pevných lékových formách pomocí FTIR spektroskopie

FTIR analysis of pentoxifylline and verapamil hydrochloride in solid drug forms
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá studiem infračervených spekter pentoxifylinu a verapamil hydrochloridu v pevných lékových formách. Pro měření byla využita transmisní metoda infračervené spektroskopie s Fourierovou transformací. Vzorky byly zpracovávány KBr technikou. Byla proměřena spektra samotných účinných látek i excipientů. Na základě interpretace jednotlivých spekter byl zvolen nejvhodnější absorpční …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with the study of infrared spectra of pentoxifylline and verapamil hydrochloride in solid drug forms. The transmission method of infrared spectroscopy with Fourier transform was used for the measurement. The samples were processed by KBr technique. The spectra of the active substances and excipients were measured and, based on their interpretation, the most appropriate absorption …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 6. 2018
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Václav Lochař, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Horníková, Klára. Analýza pentoxifylinu a verapamil hydrochloridu v pevných lékových formách pomocí FTIR spektroskopie. Pardubice, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

University of Pardubice

Faculty of Chemical Technology

Bachelor programme / field:
Farmacochemistry and Medicinal Materials / Farmacochemistry and Medicinal Materials

Theses on a related topic