Klára Horníková

Bakalářská práce

Analýza pentoxifylinu a verapamil hydrochloridu v pevných lékových formách pomocí FTIR spektroskopie

FTIR analysis of pentoxifylline and verapamil hydrochloride in solid drug forms
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá studiem infračervených spekter pentoxifylinu a verapamil hydrochloridu v pevných lékových formách. Pro měření byla využita transmisní metoda infračervené spektroskopie s Fourierovou transformací. Vzorky byly zpracovávány KBr technikou. Byla proměřena spektra samotných účinných látek i excipientů. Na základě interpretace jednotlivých spekter byl zvolen nejvhodnější absorpční …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the study of infrared spectra of pentoxifylline and verapamil hydrochloride in solid drug forms. The transmission method of infrared spectroscopy with Fourier transform was used for the measurement. The samples were processed by KBr technique. The spectra of the active substances and excipients were measured and, based on their interpretation, the most appropriate absorption …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 6. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Václav Lochař, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Horníková, Klára. Analýza pentoxifylinu a verapamil hydrochloridu v pevných lékových formách pomocí FTIR spektroskopie. Pardubice, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice

Fakulta chemicko-technologická

Bakalářský studijní program / obor:
Farmakochemie a medicinální materiály / Farmakochemie a medicinální materiály

Práce na příbuzné téma