Aleksandar Alačkov, DiS.

Bakalářská práce

Překonávání bariér komunikace v řízení firmy

Overcoming barriers to communication in the business management.
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá bariérami komunikace managmentu a má za cíl pomocí cíleného výzkumu zjistit existenci a rozsah bariér komunikace uvnitř managmentu. V této práci bychom měli být schopní kvalifikovat a kvantifikovat bariéry komunikace a na základě referenčního rámce firmy zjistit znalosti jednotlivých lidí napříč firmou o záměrech, směrech a strategiích společnosti. Výzkum by měl posuzovat …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with management communication barriers and has to find with help of targeted research the existence and range of barriers occurred among the management department. In this thesis we should be able to qualify and quantify barriers of communication and be acknowledged based on referential framework of the company with knowledge of each person about intension and company´s strategies …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 12. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PaedDr. Jiří Mezuláník, CSc.
  • Oponent: Radim Maňák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným zaměstnancům ze všech zapojených škol
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola podnikání a práva, Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Vysoká škola podnikání a práva

Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podnikání (pro absolventy VOŠ)