Barbora TOMANOVÁ

Bakalářská práce

Užívání alkoholu na 2. stupni základní školy v obci Lužice

Alcohol use for minors at the 2. the degree of primary school in the village of Lužice
Anotace:
V České republice je alkohol problém, který je velmi rozšířený ve společnosti. Z dostupných statistik vyplývá, že s tímto problémem se potýká 25% mužů a 10% žen. Co je ovšem znepokojujícím faktem, že se konzumace alkoholu stále více rozšiřuje mezi mládeží. Můžeme říci, že se jedná o látku, na kterou si člověk může vytvořit závislost. Hovoříme tedy o legální droze, která je srovnatelná s heroinem, vzhledem …více
Abstract:
In the Czech Republic , alcohol is a problem that is widespread in society. The available statistics show that this problem is facing 25% of men and 10 % women. What is troubling however, the fact that the consumption of alcohol became more widespread among the youth. We can say that it is a substance to which a person can create a dependency . So we are talking about legal drug that is comparable …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2013
Zveřejnit od: 3. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Renata Polepilová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TOMANOVÁ, Barbora. Užívání alkoholu na 2. stupni základní školy v obci Lužice. Zlín, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 3.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 3. 5. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika