Bc. Kristina Javůrková

Diplomová práce

Analýza potřeb zaměstnanců a top managementu v procesu změny ve vybrané organizaci

Need analysis of employees and top management in a change process in a selected organization
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá managementem změny a klade si za cíl analyzovat potřeby zaměstnanců a top managementu v procesu transformace. V teoretické části se autorka věnuje plánovaným změnám v kontextu organizace a různým přístupům k procesu zavádění změn. Práce se zabývá styly vedení a jednotlivými fázemi procesu změny dle Johna P. Kottera, z jehož modelu autorka vychází v praktické části práce …více
Abstract:
This work is related to change management and the analyis of employee and top management needs in a transition process. In the theoretical part, the author refers to planned changes in an organizational context and the different approaches to the process of implementing changes. Moreover, special attention is given to the various leadership styles related to change and the various stages of the change …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Iveta Zelenková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martin Žižlavský, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Veřejná politika a lidské zdroje