Tereza VORÁLKOVÁ

Bakalářská práce

Konflikt mezi měšťany a šlechtici na přelomu 15. a 16. století

The conflict between the burghers and nobles in the late 15th and 16th centuries
Anotace:
Společenský konflikt mezi stavy na přelomu 15. a 16. století je nejčastěji viděn na pozadí vzniku Vladislavského zřízení zemského. Je však pochopitelné, že sepsání zemského práva nebylo jediným důvodem nepokojů v zemi. Stavovský konflikt byl ovlivněn řadou okolností, které sahají hlouběji do minulosti a přímo souvisejí s řadou změn, které přinesla husitská revoluce. Jedním ze zlomových okamžiků sporu …více
Abstract:
The social conflict between burghers and nobility at the turn of the 15th and the 16th centuries is most frequently seen in the background of the formation of the Vladislavské zřízení zemské. However, it is understandable that the writing of the law was not the only reason for the riots in the country. The social was affected by a number of circumstances that go deeper into the past and are directly …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VORÁLKOVÁ, Tereza. Konflikt mezi měšťany a šlechtici na přelomu 15. a 16. století. Ústí nad Labem, 2018. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta