Bc. Kateřina Cenková

Diplomová práce

Rozhodovací praxe v oblasti ochrany před hlukovou zátěží

Protecting Decision Making Practice against Noise Pollution
Anotace:
Obsahem práce je kritická analýza rozhodovací praxe v oblasti ochrany před hlukem. Úvodní část práce je věnována vymezení základních pojmů, vypočtení základních právních pramenů a nastínění právní úpravy ochrany před hlukem. V dalším textu je proveden kritický rozbor vybraných, především soudních, rozhodnutí, která se vztahují k problematice ochrany před hlukovou zátěží. Kritická analýza je rozdělena …více
Abstract:
This work focuses on critical analysis of protecting decision making practice against noise pollution. The introductory part of the text deals with basic terms, sources of law and legislation in the area of protection against noise pollution. Further text includes critical analysis of selected judicial and non-judicial decisions dealing with noise pollution. The analysis is divided into five thematic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 5. 2014
  • Vedoucí: JUDr. Jana Dudová, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Radek Policar

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo