Iveta ADAMCOVÁ

Bachelor's thesis

Reprodukce ropuchy zelené (Bufotes viridis) v urbanizovaném prostředí Olomouce.

Breeding of the European green toad (Bufotes viridis) in urban environment of Olomouc.
Anotácia:
Práce se zabývá reprodukcí a výskytem ropuchy zelené v urbanizovaném prostředí města Olomouce. Byly zjišťovány demografické parametry zahrnující odhad velikosti populace a míru přežívání. Byla provedena přehledová studie druhu ropuchy zelené. Rovněž byl zjišťován počet rozmnožovacích lokalit tohoto druhu. Byl zjištěn výskyt 4 rozmnožovacích lokalit a rovněž byla stanovena pravděpodobnost odchytu jedinců …viac
Abstract:
This thesis is about reproduction and occurrence of European green toad in urban area of city Olomouc. Demographical parameters such as estimation of the size and survival rate were found out. Review of species European green toad was also performed. Count of breeding sites for this species was also investigated. There were 4 breeding sites found and also the probability of capturing individuals and …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2015
Zverejniť od: 27. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedúci: Mgr. Zdeněk Mačát

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ADAMCOVÁ, Iveta. Reprodukce ropuchy zelené (Bufotes viridis) v urbanizovaném prostředí Olomouce.. Olomouc, 2015. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 27. 4. 2015 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta
 
Názov
Vložil
Vložené
Práva
Theses g81mgn g81mgn/2
27. 4. 2015
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
27. 4. 2015
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.