Theses 

Finanční analýza Lesního družstva obcí Přibyslav – Bc. Kateřina Štěpánková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Kateřina Štěpánková

Diplomová práce

Finanční analýza Lesního družstva obcí Přibyslav

The Financial Analysis of cooperative Lesní družstvo obcí Přibyslav

Anotace: Předmětem diplomové práce „Finanční analýza Lesního družstva obcí Přibyslav“ je provedení finanční analýzy Lesního družstva obcí a zhodnocení finanční zdraví a stability družstva na základě výsledků této analýzy, popř. doporučení do budoucna, které by přispělo ke zlepšení současného stavu. Teoretická část diplomové práce se zabývá vymezením finanční analýzy a jednotlivých použitých ukazatelů. Praktická část práce se věnuje krátkému představení LDO Přibyslav a následné aplikaci finanční analýzy za roky 2007–2015. V závěru této práce se pokouším zhodnotit výsledky finanční analýzy a navrhnout případná řešení pro zlepšení finanční situace družstva či navrhnout vhodná opatření podporující silné stránky družstva.

Abstract: The goal of the thesis „Financial analysis of the cooperative Lesní družstvo obcí Přibyslav“ is the financial analysis of Lesní družstvo obcí Přibyslav and based on the outputs of the financial analysis to assess the financial health and stability of the coop. Prospectively to specify the recommendation to improve the current situation. Theoretical part contains the theory of the financial analysis. Practical part includes the short characterization of the LDO Přibyslav. Then the thesis introduces application of the financial analysis in 2007–2015. In the end of the thesis I try to assess results of the financial analysis and try to propose useful measure that can support the coop.

Klíčová slova: finanční analýza, účetní výkazy, horizontální analýza, vertikální analýza, poměrová analýza, rentabilita, likvidita, zadluženost, družstvo, ekonomická přidaná hodnota, financial analysis, financial statements, horizontal analysis, vertical analysis, ratio analysis, profitability, liquidity, indebtedness, cooperative, economic value added

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 1. 2018
  • Vedoucí: Ing. Petr Valouch, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Petr Podhrázký

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 5. 2019 03:45, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz