Bc. Kateřina Štěpánková

Diplomová práce

Finanční analýza Lesního družstva obcí Přibyslav

The Financial Analysis of cooperative Lesní družstvo obcí Přibyslav
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Finanční analýza Lesního družstva obcí Přibyslav“ je provedení finanční analýzy Lesního družstva obcí a zhodnocení finanční zdraví a stability družstva na základě výsledků této analýzy, popř. doporučení do budoucna, které by přispělo ke zlepšení současného stavu. Teoretická část diplomové práce se zabývá vymezením finanční analýzy a jednotlivých použitých ukazatelů. Praktická …více
Abstract:
The goal of the thesis „Financial analysis of the cooperative Lesní družstvo obcí Přibyslav“ is the financial analysis of Lesní družstvo obcí Přibyslav and based on the outputs of the financial analysis to assess the financial health and stability of the coop. Prospectively to specify the recommendation to improve the current situation. Theoretical part contains the theory of the financial analysis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 1. 2018
  • Vedoucí: Ing. Petr Valouch, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Petr Podhrázký

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta