Bc. Markéta Cerhová

Master's thesis

Reakce kořenového systému rostlin na stres suchem

Response of plant root system to drought stres
Abstract:
Prvním cílem diplomové práce bylo vytvoření kultivačního systému, který by stimuloval nekolísající nízkou dostupnost vody v substrátu (působením polyethylenglykolu-PEG) a srovnání rostlin z tohoto systému s rostlinami, které prošly periodickým vysycháním. Druhým cílem práce bylo zjistit, jak je růst kořenového systému ovlivněn sníženým vodním potenciálem a periodickými změnami v dostupnosti vody v …more
Abstract:
The first aim of this thesis was to create a cultivation system which stimulates the irregular low availability of water in the substrate (by the action of polyethylene glycol - PEG) and the comparison of plants from this system with plants that have undergone periodic drying. The second aim of the thesis was to find out how the growth of the root system is influenced by the reduced water potential …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 6. 2017
  • Supervisor: doc. RNDr. Vít Gloser, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Master programme / field:
Experimental Biology / Special Biology