Bc. Anastasia Negrilova

Diplomová práce

Management lidských zdrojů v hotelnictví

Human Resources Management in the Hospitality
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na studie a porovnání systémů řízení lidských zdrojů dvou menších hotelů stejné kategorie First Class. Cílem práce je zhodnocení procesů personálního řízení obou podniků, identifikace kritických míst a vypracování návrhů na zdokonalení. Vedlejším cílem je posouzení spokojenosti zaměstnanců s procesy jejich odměňování, hodnocení, vzdělávání a rozvoje. Teoretická část uvádí …více
Abstract:
The master’s thesis focuses on the study and comparisons of human resource management systems of two First Class category smaller hotels. The objective of this thesis is to evaluate the processes of personnel management of both companies, identify the critical points and to develop proposals for improvement. The secondary objective is to evaluate employee satisfaction with the processes of their remuneration …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 11. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 1. 2017
  • Vedoucí: doc. Mgr. Ing. Karel Chadt, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Petr Čech, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví a lázeňství