Bc. Veronika Marečková

Master's thesis

Analýza reálií v českých učebnicích ruského jazyka

Analysis of Facts about Russia in the Czech Text-books of Russian Language
Anotácia:
Diplomová práce se zabývá analýzou zastoupení a způsobu prezentace reálií v českých učebnicích ruského jazyka. Hlavním cílem této práce je porovnání frekvence zastoupení reálií v prvních dílech učebnic ruského jazyka pro základní vzdělávání (Радуга по-новому 1, Поехали! Rychlý start, ЭХО 1, Классные друзья 1 а Времена 1). Dále byly stanoveny následující dílčí cíle: zjištění a porovnání aktivizujících …viac
Abstract:
This diploma thesis deals with the analysis of how Russian cultural background studies are presented in Czech textbooks of Russian as a foreign language. The main aim of the thesis is to compare the frequency of represented facts in textbooks of Russian language for elementary education (Радуга по-новому 1, Поехали! Rychlý start, ЭХО 1, Классные друзья 1 и Времена 1). Another aims are: to find and …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2018
  • Vedúci: prof. PhDr. Josef Dohnal, CSc.
  • Oponent: Mgr. Jana Bumbálková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta