Bc. Lucie Hubáčková

Master's thesis

Analýza bezpečnosti obyvatel v záplavové oblasti obce Moravský Písek

A Population Safety Analysis in the Flood Area of Moravsky Pisek
Abstract:
Diplomová práce se zabývá analýzou bezpečnosti obyvatel v záplavové oblasti v obci Moravský Písek. Práce je rozdělena na dvě části, a to na teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy související s tématem práce, je zde okrajově uveden právní rámec, přístup k analýze rizik a v neposlední řadě kapitola ochrany obyvatelstva před povodňovými riziky. Praktická část seznamuje …more
Abstract:
The diploma thesis is concerned with an analysis of the public safety in the flood zone, more specifically in village Moravsky Pisek. The thesis is divided into two parts - theoretical and practical. In the theoretical part the basic terms connected to the topic of the thesis are explained. The legal framework, the approach to the risk analysis and the population protection against floods are discussed …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 5. 2019

Thesis defence

  • Supervisor: doc. Ing. Martin Hromada, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Hubáčková, Lucie. Analýza bezpečnosti obyvatel v záplavové oblasti obce Moravský Písek. Zlín, 2019. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe