Iveta Klouparová

Diplomová práce

Zaměstnanecké výhody podle českých předpisů

Employee Benefits under the Czech Law
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou poskytování zaměstnaneckých výhod v České republice. Práce nejprve zasazuje zaměstnanecké výhody do konkrétní oblasti podniku, kterou je vnitropodniková sociální politika podniku. Následuje část věnující se legislativnímu rámci, který upravuje poskytování těchto výhod v roce 2015. V práci nechybí kapitola charakterizující zaměstnanecké výhody, jejich členění …více
Abstract:
The thesis deals with the topic of employee benefits in the Czech Republic. At first, the thesis sets employee benefits to specific area of the company, which is an in-house social policy of the company. Following part deals with the legislative framework, which regulates the providing of these benefits in 2015. The thesis includes a chapter describing the employee benefits, their structure and their …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 9. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2015
  • Vedoucí: Libuše Müllerová
  • Oponent: Mariana Valášková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/46235