Bc. Dominik Šašinka

Bachelor's thesis

Porody mimo zdravotnické zařízeni

Births outside a medical facility
Anotácia:
Práce zkoumá zkušenosti pracovníků zdravotnické záchranné služby s porody mimo zdravotnické zařízení a ukazuje neobvyklost situací, kde byli někteří pracovníci nuceni rodit. Najdeme zde i přehled kompetencí zdravotnických záchranářů. Dále porodní proces a postup při porodu.
Abstract:
This dissertation examines the experiences of emergency workers witch childbirth outside health facilities and shows the unusual characteristics of situations where the workers were forced to assist witch childbirth. It will include a summary about paramedic´s expertise. There will also be a summary of the proces of childbirth and the steps involved in the proces.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2017
  • Vedúci: PhDr. Radka Wilhelmová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Marie Švábová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta