Bc. Jana Minářová

Bakalářská práce

Amblyopie – srovnání různých metod pleoptické léčby

Amblyopia - comparison of various pleoptic treatment methods
Anotace:
Tato práce se zabývá problematikou amblyopie a metodami její léčby. Po úvodu je popsán fyziologický a patologický vývoj zrakových funkcí a binokulárního vidění se zaměřením na útlum a amblyopii. Další kapitola je věnována vyšetření zrakových funkcí, které je při diagnostikování amblyopie nezbytné. Nejobsáhlejší kapitola pojednává o léčbě amblyopie. Nejprve je zde zmíněna historie léčby, dále je v kapitole …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with problems of amblyopia and its treatment. There is described physiological and pathological development of visual functions and a binocular vision focusing on suppression and amblyopia. Next chapter is devoted to an examination of visual functions which is necessary in diagnosing amblyopia. The most comprehensive chapter discusses the treatment of amblyopia. Firstly, …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2013
  • Vedoucí: prof. MUDr. Rudolf Autrata, CSc.
  • Oponent: MUDr. Inka Krejčířová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Optika a optometrie