Daniela Feriancová

Bakalářská práce

Diskurzívna analýza fenoménu IQOS v prostredí influencer marketingu

Diskurzivní analýza fenoménu IQOS v prostředí influencer marketingu
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou propagace tabákových výrobků na sociální síti Instagram. V teoretické části vymezuje pojmy jako marketing, reklama, zaměřuje se na rozbor online marketingu a online reklamy, sociálních médii a sociálních sítí, influencry a influencer marketingu a na legislativní normy a pravidla stahující se na propagaci tabákových výrobků. Součástí teoretické části je i popis …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the promotion of tobacco products on the social network Instagram. The theoretical part defines terms such as marketing, advertising, focuses on the analysis of online marketing and online advertising, social media and social networks, influencers and influencer marketing and legislative standards and rules for the promotion of tobacco products. Part of the theoretical …více
Abstract:
Bakalárska práca sa zaoberá problematikou propagovania tabakových výrobkov na sociálnej sieti Instagram. V teoretickej časti vymedzuje pojmy ako marketing, reklama, zameriava sa na rozbor online marketingu a online reklamy, sociálnych médií a sociálnych sietí, influencerov a influencer marketingu a na legislatívne normy a pravidlá sťahujúce sa na propagovanie tabakových výrobkov. Súčasťou teoretickej …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 9. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2020
  • Vedoucí: Jan Závodný Pospíšil
  • Oponent: Michal Šimůnek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/79188