Bc. Darina Podlenová

Diplomová práce

Budování značky zaměstnavatele

Developing of employer is brand
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá budováním značky zaměstnavatele. Na toto téma jsem se rozhodla pohlížet ze dvou oblastí a to marketingové a personální. V oblasti personální jde o budování značky společnosti jako zaměstnavatele, které je prvotně zaměřeno na stávající zaměstnance a na vytvoření silného postavení společnosti na trhu práce. V oblasti marketingu jde o produkt a vnímání spotřebitele. Diplomová …více
Abstract:
This graduation theses concerned with creation of employer brand. I decide looked upon on this topic from two point of view respectively marketing and personal view. The personal sphere is about creation brand of company like an employer, which is firstly focus on existing employee and to creation strong situation of company on employment market. Sphere of marketing is about product and perception …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Stanislava Borejová
  • Oponent: Ing. Vanda Bednářová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace