Theses 

Senior - Zákazník budoucnosti? – Eva ŠURANSKÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Bakalářský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace

Eva ŠURANSKÁ

Bakalářská práce

Senior - Zákazník budoucnosti?

Senior-Customer of the Future?

Anotace: Bakalářská práce se zabývá především seniory, tedy lidmi ve starobním důchodu a jejich chováním na pozici spotřebitelů, ale i zákazníků. Teoretická část se zaměřuje především na základní složky marketingu, aspekty ovlivňující spotřebitelské chování či na rozbor chování nákupního. V praktické části se pak autorka zaměřila v prvé řadě na to, proč jsou a pře-devším v budoucnu budou, senioři velice lukrativní cílovou skupinou, specifikům tohoto trhu a v neposlední řadě pak na závěry vyvozené z kvalitativního šetření, které autorka v rámci práce provedla. Výsledkem jsou pak určitá doporučení pro pracovníky marketingu, kde je uvedeno, proč právě tuto skupinu spotřebitelů neopomíjet a nač si u ní dát pozor.

Abstract: This thesis deals mainly with the elderly people, i.e. people in retirement, and their behavior in the position of consumers, but also customers. The theoretical part focuses on the basic elements of marketing, the aspects influencing shopping behavior and the analysis of people?s shopping behavior. In the practical part, the author focused primarily on why the elderly people are and especially in the future will be very lucrative target group; on the specifics of this market; and on the conclusions drawn from the qualitative survey done by the author of the work. The results of the work are specific recommendations for marketing workers stating why should this group of consumers not be neglected and what to pay at-tention to when dealing with it.

Klíčová slova: senior, spotřebitel, nákupní chování, spotřebitelské chování, cílová skupina, segmentace

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2013
  • Zveřejnit od: 25. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 25.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 25. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=32344 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

ŠURANSKÁ, Eva. Senior - Zákazník budoucnosti?. Zlín, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 7. 2018 20:30, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz