Eva ŠURANSKÁ

Bachelor's thesis

Senior - Zákazník budoucnosti?

Senior-Customer of the Future?
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá především seniory, tedy lidmi ve starobním důchodu a jejich chováním na pozici spotřebitelů, ale i zákazníků. Teoretická část se zaměřuje především na základní složky marketingu, aspekty ovlivňující spotřebitelské chování či na rozbor chování nákupního. V praktické části se pak autorka zaměřila v prvé řadě na to, proč jsou a pře-devším v budoucnu budou, senioři velice lukrativní …more
Abstract:
This thesis deals mainly with the elderly people, i.e. people in retirement, and their behavior in the position of consumers, but also customers. The theoretical part focuses on the basic elements of marketing, the aspects influencing shopping behavior and the analysis of people?s shopping behavior. In the practical part, the author focused primarily on why the elderly people are and especially in …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 4. 2013
Accessible from:: 25. 4. 2013

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ŠURANSKÁ, Eva. Senior - Zákazník budoucnosti?. Zlín, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 25.4.2013

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 25. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Multimedia Communications

Bachelor programme / field:
Media and Communication Studies / Marketing Communications