Theses 

Senior - Zákazník budoucnosti? – Eva ŠURANSKÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Multimedia Communications

Bachelor programme / odbor:
Media and Communication Studies / Marketing Communications

Eva ŠURANSKÁ

Bachelor's thesis

Senior - Zákazník budoucnosti?

Senior-Customer of the Future?

Anotácia: Bakalářská práce se zabývá především seniory, tedy lidmi ve starobním důchodu a jejich chováním na pozici spotřebitelů, ale i zákazníků. Teoretická část se zaměřuje především na základní složky marketingu, aspekty ovlivňující spotřebitelské chování či na rozbor chování nákupního. V praktické části se pak autorka zaměřila v prvé řadě na to, proč jsou a pře-devším v budoucnu budou, senioři velice lukrativní cílovou skupinou, specifikům tohoto trhu a v neposlední řadě pak na závěry vyvozené z kvalitativního šetření, které autorka v rámci práce provedla. Výsledkem jsou pak určitá doporučení pro pracovníky marketingu, kde je uvedeno, proč právě tuto skupinu spotřebitelů neopomíjet a nač si u ní dát pozor.

Abstract: This thesis deals mainly with the elderly people, i.e. people in retirement, and their behavior in the position of consumers, but also customers. The theoretical part focuses on the basic elements of marketing, the aspects influencing shopping behavior and the analysis of people?s shopping behavior. In the practical part, the author focused primarily on why the elderly people are and especially in the future will be very lucrative target group; on the specifics of this market; and on the conclusions drawn from the qualitative survey done by the author of the work. The results of the work are specific recommendations for marketing workers stating why should this group of consumers not be neglected and what to pay at-tention to when dealing with it.

Kľúčové slová: senior, spotřebitel, nákupní chování, spotřebitelské chování, cílová skupina, segmentace

Jazyk práce: Czech

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2013
  • Zverejniť od: 25. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 25.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 25. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=32344 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

ŠURANSKÁ, Eva. Senior - Zákazník budoucnosti?. Zlín, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací


Hore | Aktuálny dátum a čas: 22. 7. 2019 16:08, 30. (párny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz