Marcela Krejčí

Bakalářská práce

Motivace ke studiu oboru Sociální pedagogika v kombinované formě na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně

The Motivation to study Social Pedagogy in the combined form at Tomas Bata University in Zlín
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá tématem týkajícím se vzdělávání dospělých, studiem oboru Sociální pedagogiky a motivací ke studiu sociální pedagogiky na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Teoretická část se věnuje postavením jedince v procesu formálního vzdělávání, zaměřuje se na studijní obor Sociální pedagogika a definuje profesi sociálního pedagoga a jeho uplatnění. V závěru teoretické části je rozebrána …více
Abstract:
The task of my abstracts deals with the theme regarding education of adults, study in the field of Social pedagogy and motivation for studying of Social pedagogy at Tomaš Baťa University in Zlín. The theoretical part deals with the position of an individual in the process of formal education, it is focused on the subject of Social pedagogy and it defines the profession of the social educationalist …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Zuzana Hrnčiříková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Krejčí, Marcela. Motivace ke studiu oboru Sociální pedagogika v kombinované formě na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Zlín, 2020. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe