Mgr. Zbyněk Voráč, Ph.D.

Disertační práce

Studium termického chování cyklických a lineárních fosfazenů

Study of thermal reactions of a cyclic and linear phosphazenes
Anotace:
Předložená práce je zaměřena především na zkoumání produktů reakce halogeno-cyklo-fosfazenů v plazmatu. Literární část shrnuje doposud publikované studie zabývající se termickou polymerizací fosfazenů, reakcemi v plazmatu obecně a v neposlední řadě také přípravou, vlastnostmi, strukturou a reaktivitou fosfazenů samotných. Produkty působení plazmatu na studované fosfazenové deriváty byly zkoumány pomocí …více
Abstract:
The aim of this work is a study of plasma polymerization of a halogeno(cyclo)phosphazenes in a glow plasma discharge. Reaction products of plasma polymerizations were studied by 31P NMR, 31P-31P 2D NMR, LDI-TOF MS, GC-MS, DIP-MS, IR and XPS spectroscopy. It was found, that by plasma polymerization of the (NPCl2)3 mainly branched phosphazene chains of variable length are created. Complicated NMR spectra …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2009
  • Vedoucí: RNDr. Milan Alberti, CSc.
  • Oponent: prof. RNDr. Jiří Příhoda, CSc., Ing. Vladimír Špaček, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Chemie (čtyřleté) / Anorganická chemie

Práce na příbuzné téma