Bc. Anna Jarešová

Diplomová práce

Vliv vybraných podnikatelských subjektů na trh práce v Libereckém kraji

The Effect of Selected Businesses on the Labour Market in the Liberec Region
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na trh práce Libereckého kraje. Snahou je zmapovat strukturu trhu práce, identifikovat největší regionální zaměstnavatele a zjistit, jak silná existuje závislost mezi vývojem počtu zaměstnanců těchto podnikatelských subjektů a mírou nezaměstnanosti. První část práce je věnována teorii týkající se trhu práce, nezaměstnanosti a nástrojů politiky zaměstnanosti. Dále, v praktické …více
Abstract:
The thesis is focused on the labour market of the Liberec Region. The aim is to map the structure of the labour market, identify the largest regional employers and find out how the strong dependence exists between the development of the number of employees of these business entities and rate of unemployment. The first part is devoted to the theory concerning the labour market, unemployment and instruments …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2014
Zveřejnit od: 2. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Blanka Brandová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Jarešová, Anna. Vliv vybraných podnikatelských subjektů na trh práce v Libereckém kraji. Liberec, 2014. diplomová práce (Ing.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Ekonomická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.5.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 2. 5. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Ekonomická fakulta
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika