Bc. Ondřej Poborský

Diplomová práce

Likvidace pojistných událostí v pojištění odpovědnosti podnikatelských rizik

Claims handling in commercial liability risks
Anotace:
Předmětem diplomové práce je rozbor produktu pojištění odpovědnosti podnikatelských rizik na českém pojistném trhu ve vztahu k jeho aplikaci na likvidaci pojistných událostí a praxi. První část práce je věnována právnímu základu pojišťovnictví a odpovědnosti za škodu – v historických souvislostech a v současnosti. Na průzkum pojistného trhu navazuje praktická část, kdy na je jednotlivých příkladech …více
Abstract:
The subject of diploma thesis is the analysis of commercial liability insurance on Czech market in its relation to claims handling processes and practical application. In the first part there are legal basis – both historical and present. The market research is followed by the practical part with claim examples in relation to coverage and possible extended coverage. Using comparation there is analysis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2019
  • Vedoucí: prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc.
  • Oponent: Ing. Václav Křivohlávek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní